Firman Allah SWT dalam ayat 208 surah al-Baqarah bermaksud: "Wahaiorang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secaramenyeluruh dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata."


Dalam ayat ini, jelas menunjukkan bahawa Allah SWT mengarahkan umat Islamagar masuk yang bererti menerima Islam secara keseluruhannya tanpaberbelah bagi, ia juga adalah jelmaan daripada doa iftitah yang dibacadalam setiap solat, 'sesungguhnya solatku, segala ibadatku, hidupku danmatiku hanya untuk Tuhan sekelian alam ini'.


Begitulah juga dengan doa yang dibaca melalui surah al-Fatihah, 17 kali sehari semalam, iaitu tunjuklah kami jalan yang lurus.

Masuk atau menerima Islam secara keseluruhannya seperti dalam ayat di atas, boleh disimpulkan seperti di bawah ini :


1- Menerima Islam sebagai cara hidup.


2- Menerima Islam sebagai penyelesai kepada semua masalah.


3- Menyedari bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah.


4- Menyedari bahawa apabila tidak beramal dengan Islam secara serius, akan ditimpakan musibah oleh Allah SWT.


5-Memahami dengan sebaik-baiknya, bahawa apabila tidak beramal denganIslam, bererti tidak percaya kepada kemuliaan Allah selaku Pencipta,apabila tidak percaya kepada Allah, bermakna menempah tempat dalamneraka.


6- Bersedia untukmenjadikan Islam sebagai pegangan dari sudut pakaian, cara berfikir,pergaulan, usaha harian, kerjaya dengan melaksanakan segalatanggungjawab sebagai Muslim/Muslimah sejati di sisi Allah.


7- Memperuntukkan masa untuk belajar Islam serta berkorban segala keringat, masa, tenaga, pemikiran dan kesanggupan.


8- Berjanji kepada Allah untuk memelihara agama-Nya.


9- Berjanji untuk memelihara jiwa daripada sebarang naluri dan kecenderungan yang menyalahi syariat.


10-Berjanji untuk memelihara harta daripada terjebak menyokong musuh-musuhAllah yang akhirnya membunuh saudara-saudara seagama seperti membelirokok keluaran syarikat orang-orang Yahudi.


11-Berjanji memelihara keturunan serta kehormatan sebagai orang Islamdengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan imejserta peribadi sebagai seorang Muslim yang sungguh-sungguh untukmendaulatkan Islam.


12-Berjanji untuk memelihara memelihara akal daripada berfikir yang bolehmerosakkan kesucian agama Islam dan berfikir cara bagaimana bolehmemajukannya.


13- Menterjemahkan limaslogan yang pernah difahami oleh generasi ulama awalan sebagai carahidup sempurna, iaitu Allah matlamat kita, Rasul itu pemimpin dancontoh teladan kita, al-Quran itu perlembagaan kita, jihad itu adalahcara hidup kita dan mati pada jalan Allah adalah cita-cita kita yangtinggi lagi murni di sisi Allah.

Comments (0)